Sektionernas och de självständiga kommittérnas ordföranden

Informationen publiceras inte! Sekretessinformation (på finska)

Med den här blanketten kan du söka ordförandeposterna i AUS sektioner och kommittéer. Du kan söka alla uppdrag som du vill på en och samma gång. Kom ihåg att uppge din förstaprioritet i det första öppna fältet.

Sektionerna utgör det bultande hjärtat i AUS verksamhet. Sektionernas idéer berikar studentkulturen och ger campuset färg. Att verka som sektionsordförande förutsätter motivation och ett aktivt och ivrigt arbetssätt och vilja att lotsa ett frivilliggäng under ett år. Arbetsmängden för sektionsordförande är några timmar i veckan, i samband med evenemang och projektspurtar ännu mer.

Kommittéerna kompletterar AUS verksamhetsfält. En del kommittéer får sin ordförande från sektionerna och sina medlemmar från föreningarna genom ett visst ansvarsområde (t.ex. kommunikationsansvariga). Till en del kommittéer rekryteras ordförande och/eller medlemmar separat. Med den här blanketten kan du söka ordförandeposten i de kommittéer som inte får sin ordförande automatiskt. Kommittéordförandens arbetstid är några timmar i månaden beroende på egen aktivitet.

Observera.

Intervjuer för sektions- och kommittéordföranden kommer att hållas den 2-7 december, så ta dig tid för dem.

De som väljs till sektionsordförande kommer också att delta i intervjuerna för sektionskandidater den 10-20 december.

Om du har några frågor om intervjuerna kan du kontakta TG @ayysaikku