Jaostojen puheenjohtajat / Ordföranden av sektioner / Chairs of sections

Tietosuojaseloste

Tietoja ei julkaista! / Information ska inte publicerats! / Information will not be published!

HUOM! Käytännön syistä johtuen itse lomake sulkeutuu vasta la 24.11. aamulla klo 8.
OBS! På grund av vissa praktiska aspekter, stängs formen klockan 8 på lördag 24.11. morgon.
ATTENTION! Due to some practical aspects, the form itself closes only on Saturday 24.11. morning at 8 o’clock.

 

Comments are closed.