Ihopsamlande kommittéer

Kommittéerna är kamratstödsgrupper som sammanför aktörer i ämnesföreningar. Verksamheten i ämnesföreningar är sinsemellan mycket olika och det kan hända att alla styrelsemedlemmar inte hittar en lämplig grupp. Det lönar sig ändå att ta kontakt med dem som ni är intresserade av!

Tilläggsinformation om kommittéerna fås av dem som ansvarar för ämnesföreningar, men i oklara situationer kan du även ta kontakt med styrelsens frivilligansvariga medlem Ida Parkkinen ida.parkkinen@ayy.fi