Styrelsebildare

Kom ihåg att ansökningen är offentlig!

Ansökningarna publiceras på https://www.ayy.fi/fi/ehdokkaat

Kom även ihåg att skicka din ansökan (och CV) till edelegations e-post lista (edustajisto22-23(at)list.ayy.fi)!

Det kommer att hållas en publik panelintervju för styrelsebildare på tiisddagen 9.11.2021.