Kokoavat toimikunnat

Erityisasemayhdistysten toimijoille vertaistukena toimivia toimikuntia

Toimikunnat ovat erityisasemayhdistysten toimijoita kokoavia vertaistukiryhmiä, joista osa toimii AYY:llä. Erityisasemayhdistysten toiminta on keskenään hyvin erilaista, joten voi olla, ettei kaikille hallituslaisille löydy sopivaa ryhmää. Kannattaa kuitenkin olla yhteydessä niihin, joista olette kiinnostuneita!

Lisätietoa toimikunnista kannattaa kysyä kokoavista toimikunnista vastaavilta, mutta epäselvissä tapauksissa voit olla myös yhteydessä hallituksen vapaaehtoisista vastaavaan Matias Saikkuun matias.saikku@ayy.fi.

 • Ilmoitus kokoaviin toimikuntiin osallistuvista vapaaehtoisista

  Mikäli lomaketta täyttäessä herää kysyttävää, ole yhteydessä TG @ayysaikku
 • Lomaketta täyttävän henkilön yhteystiedot, jotta voimme tarvittaessa olla yhteydessä!
  NimiVirkaSähköpostiPuhelinnumeroTelegram
 • Kokoavat toimikunnat, jotka eivät järjestä omaa toimintaa.

  Kaikille ainejärjestöille
 • Neuvosto kokoaa yhteen erityisasemayhdistysten puheenjohtajat. Neuvosto tarjoaa puheenjohtajille vertaistukea, poikkitieteellisiä kohtaamisia ja tiedonjakoa yhdistyksiä koskevista ajankohtaisista asioista. Toimikuntaa johtaa AYY:n hallituksen jäsen.
  NimiTitteliSähköpostiPuhelinnumeroTelegram 
 • Opintoneuvosto kokoaa yhteen AYY:n piirissä toimivien yhdistysten opintovastaavia. Opintoneuvosto tarjoaa opintovastaaville vertaistukea, poikkitieteellisiä kavereita ja ajankohtaista tietoa opintoasioista.
  NimiTitteliSähköpostiPuhelinnumeroTelegram 
 • Rahasto kokoaa yhteen AYY:n alaisten erityisasemayhdistysten rahastonhoitajia. Toimikunta tarjoaa rahastonhoitajille muun muassa vertaistukea sekä poikkitieteellisiä kavereita ylioppilaskunnan sisällä.
  NimiTitteliSähköpostiPuhelinnumeroTelegram 
 • Viestintätoimikunta kokoaa erityisasemayhdistysten sihteerit ja tiedottajat jakamaan kokemuksiaan ja hyviä käytäntöjä keskenään. VTMK:n tärkein tehtävä onkin toimia vertaistukiryhmänä yhdistysten toimijoille.
  NimiTitteliSähköpostiPuhelinnumeroTelegram 
 • AYY:n erityisasemayhdistysten suhteista yritysmaailmaan vastaavien henkilöiden yhteinen yrityssuhdetoimikunta, YTMK, tarjoaa jäsenilleen paitsi vertaistukea vastuutehtävissä jaksamiseen, myös koulutusta omien myynti- ja neuvottelutaitojen kehittämiseen, keinoja ja ideoita piristää oman yhdistyksen yhteistyötä yritysmaailman kanssa, ehkäpä jopa uusia yhteistyökumppaneita.
  NimiTitteliSähköpostiPuhelinnumeroTelegram 
 • Digitoimikunnan tehtävä on olla tukiverkko AYY:n piirissä toimivien järjestöjen IT-vastaaville. Useilla yhdistyksillä on omatoimisesti kehitettyjä IT-palveluja, mutta näiden kehittäminen ja ylläpito jää usein jumiin oman yhdistyksen sisälle. Digitoimikunta pyrkii jakamaan tietoa, taitoa, sekä skaalaamaan yleishyödyllisiä palveluita useamman Otaniemen yhdistyksen käyttöön. Mikäli yhdistyksellänne on omia IT-hankkeita, tai -tarpeita, näistä vastaava henkilö on mitä tervetullein edustamaan teitä Digitoimikunnassa.
  NimiTitteliSähköpostiPuhelinnumeroTelegram 
 • Erityisasemayhdistysten lehtien päätoimittajat kokoontuvat päätoimittajakunnassa jakamaan kokemuksia ja juttuvinkkejä.
  NimiTitteliSähköpostiPuhelinnumeroTelegram 
 • Kokoavat toimikunnat, jotka järjestävät omaa toimintaa

  Kaikille ainejärjestöille
 • Isännistöä & Emännistöä johtaa IE-tirehtööri, ja siihen kuuluvat yhdistysten hallituksissa toimivat tapahtumavastaavat, jotka järjestävät esimerkiksi sitsejä. Näitä hallituslaisia kutsutaan usein Isänniksi tai Emänniksi. IE:n kädenjälkeä ovat mm. Polin ja Dipolin Approt sekä Otasuunnistusten jatkot.
  NimiTitteliSähköpostiPuhelinnumeroTelegram 
 • Erityisasemayhdistysten liikuntavastaavat kokoava Liikuntatoimikunta on Aavan liikuntavastaavan johtama ryhmä, joka järjestää koko Aallolle suunnattuja liikuntatapahtumia muutaman kerran vuodessa. Lisäksi LTMK:n tärkeä tehtävä on tarjota liikuntavastaaville ja -tutoreille tukea omiin töihinsä.
  NimiTitteliSähköpostiPuhelinnumeroTelegram 
 • Tekniikan alojen opiskelijoita vastaanottavien yhdistysten kokoavat toimikunnat, jotka järjestävät omaa toimintaa

 • Fuksitoimikunta koostuu fuksikapteeneista ja heitä johtavasta Fuksimajurista. Fuksikapteenit vastaavat suomen, ruotsin- ja englanninkielisten kandidaattiohjelmien uusien opiskelijoiden vastaanottamisesta teekkarikulttuuriin. FTMK järjestää teekkarifukseille suunnattua ohjelmaa eri yhdistysten ystävällisellä avustuksella.
  NimiTitteliSähköpostiPuhelinnumeroTelegram 
 • Kansainvälisyystoimikunta koostuu KV- ja maisterikapteeneista ja heitä johtavasta KV-tirehtööristä. KvTMK huolehtii uusista tekniikan alan maisteri- ja vaihto-opiskelijoista tutustuttaen heidät Aallon opiskelijakulttuurin pariin ja vastaten heidän teekkarikasvatuksestaan. KvTMK myös järjestää kaikille avoimia englanninkielisiä tapahtumia kuten International Sitsit.
  NimiTitteliSähköpostiPuhelinnumeroTelegram 
 • ISOtoimikunta koostuu ISOvastaavista ja heitä johtavasta ISOtirehtööristä. ISOvastaavat vastaavat tekniikan alojen kandifukseja vastaanottavien yhdistysten ISOtoiminnasta. ITMK järjestää ISOille koulutusta teekkarikulttuurista, sekä järjestää ISOille pitkin vuotta virkistystapahtumia, kuten ISOsitsit.
  NimiTitteliSähköpostiPuhelinnumeroTelegram 
 • Lukkaritoimikuntaa johtaa Lukkaritirehtööri, ja siihen kuuluu lukkareita erityisasemayhdistyksistä ja laulukulttuuria ylläpitävistä yhdistyksistä. Lukkaritoimikunta vaalii teekkarien laulukulttuuria ja järjestää mm. lukkarikoulutusta, kaikille avoimia laulusaunoja sekä teekkarilaulukilpailun. Lukkaritoimikunta johtaa lauluja isoissa yhteistapahtumissa, kuten ISOsitseillä ja Teekkariperinnejuhlassa.
  NimiTitteliSähköpostiPuhelinnumeroTelegram 
 • Teekkarikultuuritoimikunta kokoaa yhteen teekkarikiltojen hallitusten ne toimijat, jotka eivät luontevasti putoa mihinkään muuhun AYY:n toimikuntaan. TKTMK järjestää erinäisiä perinteisiä teekkarihenkisiä tapahtumia, joihin kuuluu esim. Otatarhan ajot. Tämän lisäksi TKTMK toimii hyvänä tukiverkostona ja benchmarkkausporukkana.
  NimiTitteliSähköpostiPuhelinnumeroTelegram 
 • Muuta