Jaostot / Sektioner / Sections

Tietosuojaseloste

Tietoja ei julkaista! / Information ska inte publicerats! / Information will not be published!

Täytäthän hakemuksen huolella! Haastatteluihin kutsutaan hakemusten perusteella. / Fyll i din ansökan ordentligt! Kandidaterna blir kallade till intervjuer baserat på ansökningarna. / Fill the form carefully, please! Applicants are invited to interviews based on their applications.

HUOM! Käytännön syistä johtuen itse lomake sulkeutuu vasta ti 4.12. aamulla klo 8.
OBS! På grund av praktiska aspekter, stängs formen klockan 8 på tisdag 4.12. morgon.
ATTENTION! Due to some practical aspects, the form itself closes only on Tuesday 4.12. morning at 8 o’clock.

 

Comments are closed.