Besök på Museet för studerandekultur

Museet för studerandekulturer är Finlands bästa (och enda) museum som presenterar studentliv- och kulturer. Museet som verkar inom och upprätthålls av Aalto-universitetets studentkår ligger i Otnäs, i Bistervägen 3A:s källare.

Under sommaren är museet stängd. Vi återöppnar på Espoo-dagen lördag den 26. augusti, och de regelbundna öppettiderna varje söndag kl. 14-16 fortsätter under höstterminen.

Utöver regelbundna öppettider ordnas rundturer av frivilliga guider vid Museet för studerandekultur på beställning och museet kan bokas som evenemangslokal. Med nedanstående blankett kan du höra dig för om lokalrundor eller lokalbokning. Beakta följande praxis:

 • En skickad kontaktblankett är ännu inte en rundturs- eller lokalbokning utan bokningarna bekräftas separat. Förfrågningar som skickats med blanketten behandlas inom några vardagar.
 • Alla våra guider och evenemangsvärdar är frivilliga. Skicka in förfrågan minst två veckor före rundturen eller önskad evenemangstidpunkt så att vi hinner försäkra oss om en lämplig tidpunkt i frivilligas kalendrar.
 • Lokalrundor är evenemang där det inte finns annat program än en runda som museet ordnar. Rundturerna tar ungefär en timme- en och en halv timme och gruppens rekommenderade maximalstorlek är 15 deltagare. På rundturerna kan betonas ett visst tema, berätta om ditt önskemål med blanketten! (Phuxkapten, för att göra upp tidtabeller för phuxrundorna ta kontakt med museisektionsmedlemmen som ansvarar för phuxfostran).
 • De viktigaste uppgifterna för museet är att garantera utställningssamlingens säkerhet, så i lokalerna tillåts endast trygga evenemang som lämpar sig för lokalen och utställningsföremålen. Evenemang som vanligen ordnas på museet är t.ex. verkpubliceringstillställningar eller cocktail-tillställningar. Ha följande användningspraxis i minnet redan när du planerar evenemanget och skriver evenemangsbeskrivningen på blanketten och fråga via blanketten om tilläggsinformation och flexibilitet vid behov:
  • Museets frivilliga värdar är alltid på plats under hela evenemanget och ger råd och hjälper till med lokalanvändningen och försäkrar sig om utställningsföremålens säkerhet. Evenemangsbokaren ansvarar ändå för utsällningsföremålens skick och säkerhet under evenemanget. Museivärdens ord är lag och hen kan avbryta evenemanget om hen anser att utställningssamlingens säkerhet hotas.
  • I museet tillåts som regel inte servering utom torrt skummande vin på cocktailtillställningar och motsvarande evenemang. Museet har skumvinsglas för 50 personer.
  • Museilokalernas tekniska maximalkapacitet är 100 personer utifrån vilket räknas maximipersonmängden i enlighet med aktuella begräsningar.  Vår rekommendation om deltagarantalet som ryms att vara på museet trevligt och rymligt är ungefär 75. Som lokal är museet inte tillgängligt.
  • Lokalen bör lämnas i lika bra skick som den var när bokningen började. På museet finns nödvändiga städredskap. Museivärden är här också den bästa rådgivaren och högsta auktoriteten.
  • Museets lokaler erbjuds i regel för maximalt några timmars evenemang, med andra ord för en kväll åt gången.  Om ert evenemangskoncept behöver en längre tid eller ovanliga tider, berätta mer om det med blanketten. Kom ihåg att våra frivilliga har annat att göra än att ha jour vid museet genom hela natten.

Användningen av museilokalerna debiteras enligt nedanstående prissättning. Avgifterna används oavkortat för museifrivilligas rekreation och för utvecklandet av museets utställning och lokaler. Betalningsvillkoren kan överenskommas evenemangsmässigt, utgångsläget är ändå att avgiften faktureras enligt förverkligad användningslängd efter evenemanget. Om museilokalerna efter bokningen är i omåttligt dåligt skick enligt museivärdens bedömning, debiteras en tilläggsstädavgift på högst 100 € till följd av bokarens handlingar. Det lönar sig att reservera en halvtimme-timme för städning då lokalbokningslängden och evenemangets arbetskraft beräknas.

Lokalrundor, bokare hör till Aaltogemenskapengratis
Museet som evenemangsplats, bokaren hör till Aaltogemenskapen:20€ per begynnande timme, tot. högst 5 h
Lokalrundor, bokaren ej aktör i Aaltogemenskapen:ta kontakt med blanketten
Museets lokaler som evenemangsplats, bokaren ej aktör i Aaltogemenskapen:ta kontakt med blanketten