Hyressäkerhet

Med denna blankett kan du kontakta ekonomiförvaltningen gällande hyressäkerhet. Välj en kontaktorsak nedan!

  • Återbetalning av säkerheten: Hyressäkerheten återbetalas automatiskt till kontot som du meddelat senast den 20:e dagen i månaden om alla hyresplikter är omskötta, slutstädningen är sakligt gjord och inga skador utöver normal nötning skett. Om du inte har fått din säkerhet återbetald senast den 20:e dagen i månaden kan du be om den med denna blankett.

    Meddela ditt kontonummer i första hand i Domo. Vid behov kan du skicka ditt kontonummer för återbetalning av säkerheten även per e-post (taloushallinto(at)ayy.fi) eller lämna in den personligen på servicebyrån. Om du har möjlighet att använda skyddad e-post rekommenderar vi att du använder den för att skicka in dina personuppgifter. Vi tar inte emot kontonummer med blanketten eller muntlig anmälan.
  • Överföring av säkerheten till en annan AUS bostad: Om du flyttar från en bostad till en annan kan du ansöka om överföring av hyressäkerheten. Då börjar säkerheten gälla ditt nya hyresavtal. Säkerhetsbetalningen kan överföras från den gamla bostaden till den nya mellan nästan alla AUS bostäder. Genom att skicka ett meddelande med denna blankett kan du försäkra dig om att säkerhetsöverföringen är möjlig för din nya bostad och be om överföring.