Hyresärenden

Med denna blankett kan du kontakta ekonomiförvaltningen gällande hyresärenden. Välj en kontaktorsak nedan!

  • Senareläggning av förfallodag: Om du vill senarelägga förfallodagen för din hyresbetalning permanent kan du be om senareläggning med denna blankett. Kom ihåg att motivera din begäran och föreslå en lämplig betalningsdag. Om du ändå kan betala hyran före den 15:e dagen i månaden behöver du inte ta kontakt separat och be om att förfallodagen senareläggs. Betalningar före månadens 15:e dag orsakar inga extra kostnader för dig.
  • Överbetalningar: Om du av misstag betalar för mycket hyra kan du be om att överloppshyran betalas tillbaka eller meddela att du med denna hyra betalar en del av följande månadshyra i förskott. Om du vill ha återbetalning skicka ditt kontonummer med ett separat e-postmeddelande eller lämna in det personligen på AUS servicebyrå. AUS tar inte emot kontonummer via blanketten eller med muntlig anmälan. Vi rekommenderar användning av skyddad e-post för alla meddelanden som innehåller personuppgifter.
  • Problem med hyresbetalning: : Om du har problem att betala hyran och vill göra upp ett betalningsavtal be om kontakt med denna blankett. Om den tredje obetalda hyran förfaller går hyresskulden automatiskt till indrivning.
  • Ändring av fakturering: Du kan be att ditt faktureringssätt ändras om du till exempel bor med en kompis i en familjebostad och ni vill ha en gemensam faktura i stället för separata. Du kan även byta ut er gemensamma faktura till separata fakturor.