Tilavarauspyyntö

AYY vuokraa sauna-, sitsi-, juhla- ja kokoustiloja päiväksi kerrallaan. Tietoa AYY:n tiloista, tilojen hinnoista sekä ohjeita tilojen varaamiseen löytyy AYY:n nettisivuilta.

Tilojen varaustilanteeseen voit tutustua TILA-järjestelmässä. Tarkistathan ennen lomakkeen täyttämistä, että tila on vapaana haluamanasi päivänä! TILAssa voit myös tehdä varauksen suoraan varausjärjestelmään, mikäli sinulla on omat Aalto-tunnukset.

Vuokraehdot

Tilan vastuuhenkilö

Varauksella tulee olla vastuuhenkilö, jonka tulee olla tilassa paikalla ja tavoitettavissa puhelimitse koko varauksen keston ajan. Vastuuhenkilön tehtävänä on:

 • Hyväksyä tilan vuokrasopimus ja vastaanottaa avain.
 • Täyttää tilan tarkastuslistan heti tilaan saavuttaessa osoitteessa https://lomake.ayy.fi/tilat/tarkastuslistat/
 • Vastata siitä, että tilaa käytetään lakien, AYY:n yleisten vuokratilojen käyttösääntöjen ja hyvien tapojen mukaisesti.
 • Huolehtia siitä, ettei tilaan tule asiaankuulumattomia henkilöitä.
 • Ilmoittaa terveen järjen mukaan tarvittaessa heti havaituista häiriöistä tai puutteista AYY:lle, poliisille tai palokunnalle.
 • Palauttaa avain AYY:n Otaniemen palvelupisteelle seuraavana arkipäivänä klo 12 mennessä.
 • Raportoida mahdollisista häiriöistä tai puutteista joko varauksen aikana tai heti varauksen päätyttyä. Vastuuvapauden myöntäminen edellyttää raportin antamista.

Muut käyttöohjeet

AYY:n vuokratilojen käyttösääntöjä ja hallituksen asettamia ikärajoja on tämän vuokrasopimuksen sisältämien ohjeiden lisäksi aina noudatettava. Käyttösääntöjen rikkominen johtaa sääntöjen yhteydessä kerrottuihin sanktiomaksuihin. Tämän lisäksi:

 • Tilassa juhliminen käyttöaikaa pidempään ilman yökäyttölupaa on kielletty.
 • Tupakointi sisätiloissa on kielletty.
 • AYY:n edustajan antamia suullisia ohjeita on aina ehdottomasti noudatettava. Tilaaja maksaa aiheettomat huoltopäivystystilaukset.

Sanktiot

 • Mikäli tämän vuokrasopimuksen ja sen yhteydessä olevia AYY:n vuokratilojen käyttösääntöjä on rikottu, joutuu vuokraaja suorittamaan korvauksen.
 • Vahingoittuneen tai kadonneen irtaimiston osalta peritään hankintahinnan ja asennuksen mukainen korvaus. Törkeissä käyttösääntöjen rikkomistapauksissa seurauksena voi olla AYY:n kertavuokrattavien tilojen täydellinen tai osittainen käyttökielto.
 • Korvaussumman suuruudesta päättää AYY:n tilasektori sääntöjen yhteydessä ilmoitettujen sanktiomäärien mukaisesti. Lisätietoja sanktioista AYY:n nettisivuilla.

Vuokraamasi tila on AYY:n jäsenten yhteistä omaisuutta. Kohtele siis tilaa ja sen esineistöä huolellisesti ja arvokkuudella.

Vuokrasopimus syntyy, kun varaaja on hyväksynyt nämä käyttöehdot yllä olevalla lomakkeella ja vastaanottanut tilan avaimen.