Lakinkäyttöluvat

Tällä lomakkeella anotaan teekkarilakinkäyttölupaa ajalla 1.10.–30.4.

NOTE: This form is now also available in English: https://lomake.ayy.fi/teekkarijaosto/application-to-wear-teekkari-cap/

AYY:n hallitus on hyväksynyt Teekkarijaoston esityksestä teekkarilakinkäytön pysyväispäätöksen, jonka mukaan teekkarilakinkäyttöön oikeutetuilla henkilöillä on pysyvä lakinkäyttölupa seuraaviin tilaisuuksiin:

1. AYY:n hallituksen jäsenille heidän edustaessaan ylioppilaskuntaa.
2. Teekkarijaoston jäsenille heidän edustaessaan Teekkarijaostoa.
3. Polyteknikkojen Orkesterin, Polyteknikkojen Kuoron ja Dominante-kuoron jäsenille esiintymistilaisuuksien ajaksi.
4. Aalto-yliopiston ja AYY:n esittelijöille esittelytilaisuuksien ajaksi ja esittelymateriaalien tuottamiseen.
5. Vuosijuhlissa tai muissa vastaavissa juhlatilaisuuksissa lipunkantajille ja airuille.
6. Opiskelijakulttuurimuseon esittelijöille ja edustajille tilaisuuden ajaksi.
7. Wappulehtien Äpy ja Julkku markkinointiin osallistuville henkilöille markkinoinnin ajaksi sekä wappulehden myyjille myyntityön aikana.
8. Otaniemen jäynäkilpailun markkinointiin osallistuville henkilöille markkinointitilaisuuksien ajaksi.
9. Radiodiodin markkinointiin osallistuville henkilöille markkinointitilaisuuksien ajaksi.
10. Opiskelijoiden itsenäisyyspäivän juhlakulkueeseen osallistuville kulkueen ja siihen liittyvien juhlallisuuksien ajaksi.
11. Ikiteekkarin arvonimen haltijalle hänen toimiessaan edustustehtävissä.
12. Marmon-auton kuljettajille ja esittelijöille tilaisuuden ajaksi.
13. Todistuksia hakeville publiikeissa ja muissa julkisissa todistuksenhakutilaisuuksissa.
14. Teekkarikokouksen osallistujille kokouksen ajaksi ja Teekkarikokouksen puheenjohtajistolle heidän toimiessaan edustustehtävissä.

Teekkarilakki on kesälakki, jonka käyttölupa on lakin käyttöön oikeutetuilla henkilöillä 1.5.–30.9.

Edellä mainittuihin ei siis tarvitse erikseen anoa lakinkäyttölupaa.

Lakinkäyttöluvan hakeminen:
Teekkarilakkia tulee talviaikana käyttää vain sen arvolle sopivissa tilaisuuksissa. Lakinkäyttölupaa ei siis myönnetä yleensä esimerkiksi sitseille, vapaampiin illanviettoihin tai matkustuksen ajaksi. Lakinkäyttölupaa haettaessa on hyvä perustella, mikä olisi toivotun lakinkäytön syy/peruste, ja mitä lisäarvoa teekkarilakin käyttö tilaisuuteen toisi.
Muistakaa hakea lakinkäyttölupaa ajoissa, sillä Teekkarijaosto kokoustaa vain kerran viikossa.

Kiireellisissä tapauksissa (alle viikko tilaisuuteen) olkaa yhteydessä suoraan Teekkarijaoston puheenjohtajaan.
Juuso Määttä, juuso.maatta@ayy.fi, p. 050 3600041, Telegram @Teekkarius

Lakinkäyttölupalomake

  • Perustele myös mitä lisäarvoa teekkarilakin käyttö tilaisuuteen toisi ja miksi juuri tätä varten pitäisi myöntää poikkeuslupa lakinkäyttöön.

Comments are closed.