Lakinkäyttöluvat

Tällä lomakkeella anotaan teekkarilakinkäyttölupaa ajalla 1.10.-30.4.

NOTE: This form is now also available in English: https://lomake.ayy.fi/teekkarijaosto/application-to-wear-teekkari-cap/

Teekkarijaosto on hyväksynyt teekkarilakinkäytön pysyväispäätöksen, jonka mukaan teekkarilakinkäyttöön oikeutetuilla henkilöillä on pysyvä lakinkäyttölupa seuraaviin tilaisuuksiin:
1. AYY:n hallituksen jäsenille näiden edustaessa ylioppilaskuntaa
2. Teekkarijaoston jäsenille heidän edustaessa Teekkarijaostoa
3. Polyteknikkojen Orkesterin, Polyteknikkojen Kuoron ja Dominante-kuoron teekkarijäsenille esiintymistilaisuuksien ajaksi
4. Aalto-yliopiston ja AYY:n esittelijöille oppilaitoksissa
5. Vuosijuhlissa tai muissa vastaavissa juhlatilaisuuksissa lipunkantajina tai airuina toimiville teekkareille
6. Polyteekkarimuseon esittelijöille ja edustajille tilaisuuden ajaksi
7. Vappulehti Äpy ja Julkku markkinointiin osallistuville henkilöille markkinoinnin ajaksi sekä vappulehden myyjille myyntityön aikana
8. Otaniemen jäynäkisan mainostamiseen osallistuville henkilöille mainostamistilaisuuksien ajaksi
9. Itsenäisyyspäivänä ylioppilaiden soihtukulkueeseen osallistuville kulkueen ja siihen liittyvien juhlallisuuksien ajaksi.
10. Ikiteekkari Krister Ahlströmille hänen hoitaessaan tehtäviänsä
11. Marmon-auton kuljettajille ja esittelijöille tilaisuuden ajaksi
12. Todistuksia hakeville publiikeissa ja muissa julkisissa todistuksenhakutilaisuuksissa.

Edellä mainittuihin ei siis tarvitse erikseen anoa lakinkäyttölupaa.
Teekkarilakki on kesälakki, jota tulee talviaikana käyttää vain sen arvolle sopivissa tilaisuuksissa. Lakinkäyttölupaa ei siis myönnetä yleensä esimerkiksi sitseille, vapaampiin illanviettoihin tai matkustuksen ajaksi. Lakinkäyttölupaa haettaessa on hyvä perustella, mikä olisi toivotun lakinkäytön syy/peruste, ja mitä lisäarvoa teekkarilakin käyttö tilaisuuteen toisi.
Muistakaa hakea lakinkäyttölupaa ajoissa, sillä Teekkarijaosto kokoustaa vain kerran viikossa.

Kiireellisissä tapauksissa olkaa yhteydessä suoraan Teekkarijaoston puheenjohtajaan.
Erna Virtanen, erna.virtanen@ayy.fi, p. 040 7644 118, Telegram @ernavirtanen

 

Lakinkäyttölupalomake

  • Perustele myös mitä lisäarvoa teekkarilakin käyttö tilaisuuteen toisi ja miksi juuri tätä varten pitäisi myöntää poikkeuslupa lakinkäyttöön.

 

Comments are closed.