Sisäänmuuttotarkastuslomake | Housing Inspection Form for New Tenants | Inflyttningsgranskning av AUS lägenhet

Tervetuloa uuteen kotiin!  Welcome to your new home!  Välkommen till det nya hemmet!