Jämeräntaival 1 / Bistervägen 1 – Enkät för hyresgäster

Kysely suomeksi | Survey in English

AUS är intresserad av sina hyresgäster och deras önskemål för utvecklandet av boendetrivseln i sina bostadshus. Det tar maximalt 5 minuter att besvara enkäten och temana behandlar boendenas påverkningsmöjligheter, boendetrivseln samt studentrummens gemensamma utrymmen.

Genom att besvara enkäten godkänner du att AUS kan använda undersökningsresultaten för att utveckla AUS verksamhet samt presentera resultaten inom organisationen och utanför den.

THIS SURVEY IS NOW CLOSED.