Jämeräntaival 1 – Asukaskysely

Survey in English | Enkäten på svenska

AYY on kiinnostunut vuokralaisistaan ja heidän toiveistaan kehittää asumisviihtyvyyttä asuintalossaan. Kyselyyn vastaaminen vie maksimissaan 5 minuuttia ja sen teemat käsittelevät asukkaan vaikuttamismahdollisuuksia, asumisviihtyvyyttä sekä solujen yhteistiloja.

Vastaamalla tähän kyselyyn hyväksyt sen, että AYY voi käyttää tutkimustuloksia AYY: n toiminnan kehittämisessä ja tuloksien esittelyssä organisaation sisällä tai ulkopuolella.

KYSELY ON NYT SULJETTU.