Jatkuva haku / Continuous application

Jättämällä hakemuksen tällä lomakeella haet avustusta TTER:n jatkuvassa haussa.

Jatkuva haku on auki lukukausien ajan. Heinäkuussa rahasto on lomalla jolloin hakemuksia ei käsitellä eikä avustuksia voida maksattaa. Heinäkuussa jätetyt hakemukset käsitellään elokuun alussa.

Lisätietoja hakemuksista ja rahastosta löydät täältä.

Tietosuojaselosteeseen pääset tutustumaan täältä.

You can apply for grants from TTE-Fund by filling this form.

The continuous application period is open during the academic terms. TTER does not process applications or pay grants during the holiday month of July. Applications send during July will be processed in the beginning of August.

You can find more information here.

 • Jatkuva haku / The continuous application period

  Jatkuvan haun projekteihin myönnetään ainoastaan haettu rahasumma tai ei mitään. Toisin sanoen, mikäli johtokunta katsoo, että haettu summa on liian suuri projektiin nähden, projektiin ei myönnetä avustusta.

  Rahasto harvoin tukee hankkeita, joissa ei ole omaa panosta lainkaan.

  Myönnetty avustus on nostettava vuoden kuluessa sen myöntämisestä. Määräaikaan mennessä nostamatta jätetyt avustukset katsotaan rauenneiksi.

  Lähettämällä hakemuksen annat TTER:lle luvan julkaista hakijatahon ja projektin nimen ja kuvauksen TTER:n nettisivuilla mikäli avustus myönnetään.

  Mikäli hankkeesi alkuun on aikaa alle 3 viikkoa, olethan myös suoraan yhteydessä TTER:ään (tter(at)list.ayy.fi) varmistaaksesi avustuspäätöksen saapumisen ajoissa.

  --

  TTER can only grant the applied amount or nothing. In other words, if TTER considers the applied amount to be too big for the significant project, the project can be left empty handed.

  TTER doesn’t mainly support projects, which includes no financial effort from the organizers.

  The report from the project must be returned within a year from the grant decision.

  By applying the grant from TTER you agree that TTER can publish name of the applicant and a short description of the project on it’s website.

  If the project will be starting within three weeks from sending the application, please contact us also by e-mail (tter(ät)list.ayy.fi) to ensure, that the application will be processed in time.

 • https://tter.ayy.fi/hakeminen/ https://tter.ayy.fi/en/apply-for-a-grant/
 • Hakijatahon tiedot / Information about the applicant

 • This is used to confirm that the applicants study in Aalto-university.
 • Vain IBAN-muoto kelpaa / Only the IBAN-format is acceptable
 • Maksun saaja ja mahdollinen viitenumero / The receiver of the payment and possible reference number
 • Yleistiedot / General information

 • Huom. TTER tukee vain Aalto-yliopiston opiskelijoiden vetämiä hankkeita. Mikäli kyseessä ei ole AYY:n yhdistysrekisterissä oleva yhdistys toivomme kattavampaa kuvausta toteuttajaryhmästä. Max. 1000 kirjainta.
  --
  HOX! TTER only grants projects which are carried out by students or student associations of Aalto-university. If the applicant is not a widely known association in AYY, we suggest a good description of the applicant. Max. 1000 characters.
 • ( https:// ... )
 • Hankkeen kuvaus / Description of the project

  Tässä osiossa on tarkoitus kuvailla hankettanne. Jatkuvan haun osalta nämä kentät toimivat itse hakemuksena
  --

  In this section, you’re supposed to describe your project from different views. If you are sending application to continuous application period, these fields form the application.

 • Hakemuksen kohteesta riippuen yhdistyksen jäsenmäärä tai osallistujien määrä sekä valmistuneiden osuus edellisestä. / Depending on the subject of the application, the number of members of the association or the number of participants. Share of graduates from the previous one.
 • Kerro tässä myös, miten hanke näkyy, ja kuluu ja mitä mahdollistuuksia TTER:llä on näkyä.
  --
  Tell here also, how you are planning to communicate your project to others and which kind of advertising possibilities do you offer to TTER.
 • Tämä kuvaus voidaan julkaista TTER käyttämissä mediossa, mikäli hankeelle annetaan rahoitusta. Max. 160 merkkiä.
  --
  This description might be published on medias used by TTER, if the project will be granted. Max. characters 160.
 • Talous / Finance

 • Vuosibudjetti (tulot ja menot) sekä jäsenmaksun suuruus / The annual budget (income and expenses) and the amount of the membership fee
 • Erittele tähän, mikäli olette jo saaneet tai olette hakemassa hankkeellenne rahoitusta muilta tahoilta.
  --
  List here, whether you have already gotten or applied, or are planning to apply other grants or sponsors.
 • Perustele miksi haet tätä osuutta hankkeen kokonaiskuluista. Arvio myös miten hanke muuttuu jos hakemasi avustusta ei myönnetä.
  --
  Explain, why are you applying just this amount of the total expences. Tell us also, how does it affect to your project if the grant is denied.
 • Mistä kuulit TTER:stä / How did you hear about TTER

Onnistuneesta hakemuksen lähettämisetä lähtee automaattinen vahvistusviesti syöttämääsi sähköpostiosoitteeseen. Jos kyseinen vahvistusviesti ei saapunut perille niin tarkista, että olet täyttänyt kaikki lomakkeen pakolliset kohdat (*) oikein.