Tapahtuman turvallisuusohjeiden hyväksyminen kesä 2021 | Accepting safety instructions for an event summer 2021

Tapahtuman turvallisuusohjeiden hyväksyminen kesä 2021 | Accepting safety instructions for an event summer 2021

  • AYY:n kertavuokrattavissa tiloissa on toistaiseksi voimassa 10 henkilön osallistujarajoitus. Tällä lomakkeella varaaja hyväksyy rajoituksen ja sitoutuu järjestämään tapahtumansa turvallisesti. Lomake tulee täyttää ja lähettää vähintään 3 vuorokautta ennen varauspäivää tai AYY varaa mahdollisuuden perua varaus ilman korvauksia. Huomioithan varausta tehdessäsi 1,5 metrin turvavälien toteutumisen kyseisessä tilassa. Jotta turvavälien noudattaminen toteutuu, tilan koko saattaa rajoittaa tapahtuman osallistujamäärää niin, että osallistujamäärän tulee olla alhaisempi kuin määritelty 10 henkilön maksimiosallistujamäärä. | AYY rental facilities have a maximum number of participants of 10 until further notice. By filling this form, you accept this limit and commit to organize your event in a safe way. This form must be filled 3 days before your event. If not, AYY reserves the right to cancel your reservation without any compenstation. Please take into consideration the size of the facility when making the reservation. Safe distance at events must be at least 1.5 metres, meaning that in some facilities the maximum number of participants must be under 10.
  • AYY:n asettamien kokoontumisrajoitusten rikkomisesta voidaan asettaa tapauskohtaisesti 1-6 kk kielto tilojen varaamiselle ja 100-600 euron sanktiomaksu, sekä perua varaajan tai varanneen yhdistyksen varaukset kyseiseltä ajalta. | Violation of the assembly restrictions set by AYY may result in a 1-6 month ban on booking rooms and a penalty fee of EUR 100-600, as well as the cancellation of the bookings of the booker or the booking association for that period.
  • Date Format: MM slash DD slash YYYY
    Listaan kerätään osallistujan nimi, puhelinnumero ja/tai sähköposti sekä tieto osallistujan saapumis- ja lähtöajasta. | The list must include a name, phone numbe and/or e-mail address and the time of arrival and departure of the participant.
  • Miten huolehditaan hyvästä käsihygieniasta, varmistetaan riittävät turvaetäisyydet, ohjeistetaan tapahtumaan osallistuvia, valvotaan turvaohjeiden noudattamista ja toimitaan tilanteessa, jossa ohjeistusta ei jostain syystä pystytä noudattamaan? Löydät lisätietoa turvallisen tapahtumajärjestämisen ohjeista, ks. edellinen kysymys. Otathan huomioon, että vastuu osallistujien turvallisuudesta on aina järjestäjällä. | For example, how to take care of good hand hygiene and safety distances. How the safety regulations are monitored and how to proceed in a situation where the regulations cannot be followed? You can find more information from organising safe events guidelines (see previous question). Please note that the safety of the participants is always the responsibility of the organizer.