Tapahtuman turvallisuusohjeet | Safety instructions for an event

Tapahtuman turvallisuusohjeiden hyväksyminen | Accepting safety instructions for an event

  • Tämä lomake tulee täyttää ja lähettää vähintään 14 vuorokautta ennen varauspäivää tai AYY varaa mahdollisuuden perua varaus ilman korvauksia. | This form must be filled 14 days before your event. If not, AYY reserves the right to cancel your reservation without any compenstation.
  • Date Format: MM slash DD slash YYYY
    Sanktio säännön rikkomisesta vähintään 100 e. Sanktion määrä arvioidaan rikkeen suuruuden perusteella. | The sanction for breaking this rule will be at least 100 euros and it will be estimated based on the offense.
    Listaan kerätään osallistujan nimi, puhelinnumero ja/tai sähköposti sekä tieto osallistujan saapumis- ja lähtöajasta. | The list must include a name, phone numbe and/or e-mail address and the time of arrival and departure of the participant.
  • Miten huolehditaan hyvästä käsihygieniasta, varmistetaan riittävät turvaetäisyydet, ohjeistetaan tapahtumaan osallistuvia, valvotaan turvaohjeiden noudattamista ja toimitaan tilanteessa, jossa ohjeistusta ei jostain syystä pystytä noudattamaan? Löydät lisätietoa turvallisen tapahtumajärjestämisen ohjeista, ks. edellinen kysymys. Otathan huomioon, että vastuu osallistujien turvallisuudesta on aina järjestäjällä. | For example, how to take care of good hand hygiene and safety distances. How the safety regulations are monitored and how to proceed in a situation where the regulations cannot be followed? You can find more information from organising safe events guidelines (see previous question). Please note that the safety of the participants is always the responsibility of the organizer.