Servin mökin yökäyttöanomus

Servin mökin käyttöaika on 12-01. Servin mökkiin on mahdollista hakea yökäyttölupaa (yökäyttöaika on kello 01-05) tällä lomakkeella. Yökäytön varmistumisesta tulee ilmoittamaasi osoitteeseen sähköposti myöhemmin. Yökäyttöluvan jäsen-/yhdistyshinta on 130 euroa (alle 2 vkoa varauksesta 180 euroa). Muille varaajille luvan hinta on 150 euroa (alle 2 vkoa varauksesta 180 euroa).

Muistathan, että yökäyttöluvasta huolimatta sinun tulee huomioida alueen asukkaat mm. pitämällä musiikin äänenvoimakkuus kohtuullisena. Erityistä huomiota tulee kiinnittää Smökin ulkoalueiden käyttöön, jotta lähialueiden asukkaille ei koidu kohtuutonta meluhaittaa erityisesti klo. 22.00 jälkeen. Myönnetty yökäyttölupa ei tarkoita lupaa jatkaa juhlia ja musiikin soittoa klo. 05 saakka, vaan tilan tulee olla tyhjennetty hyvissä ajoin tätä ennen, jotta ehditte sen myös siivota käyttöajan puitteissa. Suositeltava tilaisuuden päättyminen on viimeistään klo. 02, jolloin tilan musiikin äänentoisto katkeaa automaattisesti, eikä tätä ole mahdollista muuttaa. Suosittelemme, että juhlijoiden poistuminen tilasta tapahtuisi klo. 03 mennessä ja siivous klo. 03-05 välillä. Tilan tulee olla tyhjä ja siivottu klo. 05 mennessä. Huomioithan, että mahdolliset tarpeettomat huoltopäivystyksen laskut tullaan laskuttamaan kokonaisuudessaan varaajalta tai varauksen tehneeltä yhdistykseltä.

Tutustuthan tilojen käyttösääntöihin sekä Teekkarikylän järjestyssääntöihin. Käyttösääntöjen rikkomisesta voi normaalien sanktioiden lisäksi seurata se, ettei vuokraajalle jatkossa myönnetä enää yökäyttölupaa. Lähettämällä tämän yökäyttölupahakemuksen, sitoudut yllämainittujen ohjeiden noudattamiseen.

The user hours of Servin mökki are 12noon-1am. It is possible to apply for the night use permission for Servin mökki (night use period between 1am-5am) using this form. The price for members is 130 € when you apply at least 14 days before the use of the facility (later: 180 €). The level of noise must remain reasonable throughout the event, even if you have the night use permission. Remember the usage rules!

Servin mökkis användningstid är 12-01. Det är möjligt att ansöka om nattanvändningstillstånd för Servin mökki (nattanvändningstid är klockan 01-05) med följande blankett.  Bullernivån ska förbli rimlig under hela evenemanget. Kom ihåg: Användningsregler för hyreslokaler

  • PP dot KK dot VVVV
  • Minkä tyylinen tapahtuma, kuinka paljon osallistujia, ovatko osallistujat opiskelijoita, tuleeko paikalle bändi tai DJ yms.