Askartelupaja

Pajan käyttäjä on vastuussa omasta toiminnastaan, pajan siisteydestä sekä työkalujen kunnosta. Rikkoutuneista tai vahingoittuneista rakenteista tai työkaluista on aina ilmoitettava avaimia palautettaessa. Pajan käyttäjä on velvollinen käymään läpi pajan varusteet ja täyttämään tarkastuslistan käyttövuoronsa alussa.

Users are responsible for their own actions, the cleanliness of the room, as well as the condition of tools. Broken or damaged structures or tools must always be reported when returning the key.
The user is obliged to go through the workshop equipment and fill in this checklist at the beginning of the reservation.

Checklist | Craft room

Step 1 of 2

50%
  • Päivä, jolloin käytätte tilaa.

Top