Asukasedustajan talokierros lomake | Inspection form for the resident representative

(FI)
Tervetuloa talokierrokselle! Kierroksella kierretään koko talo kuukausittain läpi ja täytetään tämä talokierroslomake sekä ilmoitetaan löytyneistä vioista tai puutteista erikseen oman talon huoltoyhtiölle vikailmoituslomakkeen kautta>>

Täytä lomake jokaisen kuun alussa, viimeistään kuukauden 6. päivä. 15.pv jälkeen tehdystä talokierroksesta ei makseta palkkiota. Mukavaa kierrosta!

(EN)
Welcome to building inspection rounds! During the rounds, you will go through the entire building on a monthly basis. Please complete this building inspection form to report any detected defects or deficiencies to the maintenance company of your building using the defect report form >>

Please fill out the form at the beginning of each month, no later than the 6th day of the month. No fee will be paid for building rounds conducted after the 15th day of the month. Have a nice round!