Hakemus AYY:n asuntotoimikunnalle

Application for the AYY Housing Committee | Ansökningsblankett för bostadskommittén

Asuntotoimikunta on toimielin, joka käsittelee asumiseen liittyvät valitukset, anomukset ja esitykset. Lue lisää.
The Housing Committee is a body that handles housing-related complaints, applications and presentations. Read more.
Bostadskommittén är ett organ som behandlar klagomål, ansökningar och förslag gällande boende. Läs mer.

Pakolliset kentät on merkitty *-merkillä. Fields marked with * are required. De oblikatoriska fälten är markerade med en asterisk (*).
 • Henkilötiedot poistetaan ennen hakemuksen käsittelyä asuntotoimikunnassa.
  Personal details will be removed before the Housing Committee processes the application.
  Personuppgifterna tas bort innan ansökan behandlas av bostadskommittén.

 • Kaikki hakemusteksti menee sellaisenaan asuntotoimikunnan käsiteltäväksi. Jos et halua, että sinut pystyy tunnistamaan hakemuksen perusteella, älä kirjoita hakemukseesi mitään henkilötietoja, kuten nimeäsi, osoitettasi tai sosiaaliturvatunnustasi.
  Jos haet asumisoikeuden pidentämistä, kerro tässä kentässä, kuinka pitkää asumisoikeuden pidennystä haet (maksimissaan yksi vuosi).
  Huomaathan, että asuntotoimikunnassa ei ole lääketieteen asiantuntijoita, eikä toimikunta voi arvioida terveydentilan vaikutusta asumiseen. Lääkärin olisi todistuksessaan hyvä todeta terveydentilan vaikutus asumiseen sekä mielellään suositella haettavaa asiaa terveydentilan perusteella.

  Everything written in the box below will be brought directly to the Housing Committee. If you don't want that you can be recognized, please do not write any personal details like your name, address or social security number into this box.
  If you are applying for extension for the housing right, please tell in this field, how long extension you would like to apply (maximum of one year).
  Please note, that the Housing Committee members aren't medical professionals, and that they can't estimate the health issue's affect to housing. The doctor should in the certificate clarify how the health issue affects to housing and recommend what you are applying for.

  Hela ansökningstexten skickas som sådan för behandling av bostadskommittén. Om du inte vill att du kan identifieras på basis av ansökan ska du inte skriva några personuppgifter i din ansökan såsom ditt namn, din adress eller din personbeteckning. Om du ansöker om förlängning av boenderätten, berätta i detta fält hur lång förlängning du ansöker om (maximalt ett år)
  Observera att det inte finns sakkunniga inom medicin i bostadskommittén och kommittén inte heller kan bedöma hälsotillståndets inverkan på boendet. Det vore bra om läkaren i sitt intyg skulle konstatera hur hälsotillståndet inverkar på boendet och gärna även rekommendera det som ansöks om på basis av hälsotillståndet.
 • Drop files here or
  Max. file size: 16 MB, Max. files: 10.
  • Lähetä hakemuksen mukana kaikki tarvittavat liitteet, jotka vaikuttavat mielestäsi asian ratkaisemiseen. Yleisiä liitteitä ovat esimerkiksi lääkärintodistukset, opintorekisteriotteet, talonkirjanotteet ja todistukset muutosta toiselle paikkakunnalle. Asuntotoimikunnan jäsenet eivät näe alkuperäisiä liitteitä. Jos liitteitä on tarkasteltava tarkemmin, asuntotoimikunnan sihteeri peittää niistä kaikki henkilötiedot. Jos hakemuksesi on pidempi kuin mitä lomakkeeseen mahtuu, kirjoita lomakkeeseen tiivistelmä hakemuksestasi ja lisää hakemusteksti erikseen liitteeksi. Voit lähettää hakemuksen liitteineen myös sähköisesti asuntotoimikunnan sihteerille. Sihteerin yhteystiedot löydät täältä.

   Please send all documents and attachments that you think are necessary for deciding on the situation. Often used attachments are medical certificates, documents on housing, moving and official documents from the school about your studies. The members of the Housing Committee won't be shown the original documents. The documents are anonymized if they need to be inspected in more detail by the members of the committee. If your application text is longer than the space reserved, please write a summary of your application in to the box and send the actual application as an attachment. You can also send the application and attachments via email to the secretary. Contact information can be found here.

   Bifoga alla nödvändiga bilagor som enligt dig kan inverka på beslutet. Vanliga bilagor är till exempel läkarintyg, studieregisterutdrag, utdrag ur boenderegistret och intyg över flytt till annan ort. Medlemmarna i bostadskommittén ser inte originalbilagorna. Om bilagorna granskas noggrannare täcker bostadskommitténs sekreterare alla personuppgifter i dem. Om din ansökan är längre än vad som ryms i blanketten, skriv då en sammanfattning av din ansökan i blanketten och bifoga din ansökningstext som en separat bilaga. Du kan även skicka ansökan med bilagor elektroniskt till sekreteraren. Kontaktinformation finns här.