Autopaikat | Parking | Parkering

Tällä lomakkeella voit tiedustella vuokrattavia pysäköintipaikkoja AYY:n asumispalveluilta.
Pysäköinti on sallittu kaikissa AYY:n asuinkiinteistöissä vain merkityillä pysäköintipaikoilla ja pysäköintikylteissä olevien ehtojen ja ohjeiden mukaisesti.

Send us a message about parking using this form.
Parking is permitted only in marked parking spaces, in accordance with terms and guidelines on the parking signs in all AYY’s properties.

Med den här blanketten kan du höra efter om hyresparkeringsplatser av AUS boendetjänster.
I alla AUS bostadsfastigheter är parkering  endast tillåtet på anvisade parkeringsplatser och i enlighet med villkoren och anvisningarna på parkeringsskyltarna.

Top