Asunnon maalaaminen | Painting the apartment | Måla en bostad

Tee kodistasi itsesi näköinen! AYY tukee asuntojen ehostamista maksusitoumuksella, jolla voit ostaa maaleja ja maalaustarvikkeita ylioppilaskunnan kustantamana. Lue lisäohjeita nettisivuilta.

Make your home reflect you! AYY supports the refurbishment of homes with a voucher you can use to purchase paints and painting equipment, all financed by the Student Union. More information on our website.

Anpassa din bostad till din smak! AUS beviljar köpåtaganden som du kan använda för att skaffa målarfärger och tillbehör på studentkårens bekostnad. Mer information på vår webbsida.

Maalaussettiin kuuluvat tarvikkeet (ota vain mitä tarvitset!)
– yksi sävytetty maali
– maalipensseli
– maalaustela, tarvittaessa jatkovarsi (120-200cm)
– suojamuovi lattialle ja muille pinnoille
– maalarinteippiä maalattavan pinnan rajaamiseen ja suojamuovien kiinnittämiseen (Huom! Suojaa erityisesti katon ja seinän välinen rajapinta)
– tasoite seinäpinnalle (esimerkiksi taulujen kiinnityksestä aiheutuneet reiät)
– lasta tasoitteen levittämiseen
– maalipesuaine seinäpinnan puhdistukseen ennen maalausta

Equipment included in the painting set (take only what you need!)
– one tinted paint
– paintbrush
– paint roller, extension arm if necessary (120–200cm)
– protective plastic for the floor and other surfaces
– masking tape for defining the surface to be painted and for attaching the protective plastics (Note! Protect the division between the wall and the ceiling extra carefully)
– filler for the wall surface (for example, holes caused by pictures on the walls)
– a trowel for applying the filler
– a cleaning agent for cleaning the wall surface before painting

Tillbehör som ingår i målningssetet (ta bara det du behöver!)
– en målarfärg
– en målarpensel
– en målningsrulle, ett förlängningsskaft vid behov (120–200 cm)
– skyddsplast för golv och andra ytor
– maskeringstejp för att avgränsa ytan som ska målas och för att fästa skyddsplasten (Obs! Skydda speciellt gränsytan mellan taket och väggen)
– spackel för väggytan (t.ex. hål orsakade av upphängning av tavlor)
– en spatel för att sprida spacklet
– målartvätt för rengöring av väggytan före målning