Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning enligt EU:s dataskyddsförordning 2016/679.

Dokumentet uppgjort 15.7.2019.

1. Registeransvarig

Aalto-universitetets studentkår (AUS) PB 69
, 02151 Esbo tfn. +358 50 520 9400

2. Kontaktperson i ärenden som rör registret

Koordinator, företagsrelationer Otto Bergius
AUS
PB 69
02151 Esbo
tel.. +358 50 520 9422

3. Registrets namn

lomake.ayy.fi/yrityssuhteet – blanketter för rapportering, anmälning och kontakt gällande företagsrelationer

4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att registrera rapporter om företagsrelationer samt emotta respons, frågor och kontakt gällande företagsrelationer.

5. Registrets uppgiftsinnehåll

Registret innehåller följande uppgifter om de registrerade:

  • Namn
  • Titel
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Frittformulerat meddelande

6. Personuppgifternas förvaringstid

Personuppgifterna förvaras tills  kontakt-/responsärenden el. dyl. färdigbehandlats.

7. Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifterna kommer från den registrerade själv när personen fyller i blanketten.

8. Uppgifter som i regel lämnas ut

Uppgifter kan lämnas ut till myndigheter i lagstadgade fall. AUS lämnar inte ut uppgifter till övriga tredje parter.

Uppgifterna i registret utlämnas inte till och lagras inte i länder utanför EU eller EES.

9. Principer för skydd av registret

Uppgifterna i registret lagras enbart i elektronisk form. Vid överföring över nätet skyddas uppgifterna med SSL- eller SSH-teknik. Registrets serverapparatur underhålls enligt god underhållspraxis.

Det finns anvisningar för användningen av registret.

Tillgången till databasen med registeruppgifterna har begränsats med hjälp av nätverksteknik såväl som personliga användarnamn och lösenord.

Ett begränsat antal anställda studentkårsfunktionärer har rätt att administrera registret om detta ingår i deras arbetsbeskrivning.

10. Rätt till insyn

Enligt personuppgiftslagen har den registrerade rätt att en gång om året kostnadsfritt kontrollera sina uppgifter. Den som vill kontrollera uppgifterna om sig själv ska överlämna en skriftlig och egenhändigt undertecknad eller på motsvarande sätt bestyrkt begäran till kontaktpersonen som ansvarar för registerärenden.

11. Rätt att kräva rättelse av en uppgift

Den registeransvarige korrigerar uppgifterna enligt 29 § i personuppgiftslagen. Yrkanden om korrigeringar ska riktas till kontaktpersonen som ansvarar för registerärenden.

12. Övriga rättigheter som rör hanteringen av personuppgifter.

Den registrerade har rätt att förbjuda användningen av sina personuppgifter enligt 30 § i personuppgiftslagen.

 

Comments are closed.