Tiedotteet / Newsletters / Veckobrev

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalla on kaksi erillistä uutiskirjettä, joihin voit ehdottaa sisältöä alla olevalla lomakkeella.

Viikkotiedote on lukukausien aikana maanantaisin ilmestyvä uutiskirje, joka kokoaa yhteen pakettiin ylioppilaskunnan, sen jaostojen ja sen piirissä toimivien järjestöjen ajankohtaiset uutiset ja tapahtumat. Tiedote on suunnattu AYY:n 15 000 jäsenelle. Viikkotiedote on joululomalla ja ilmestyy seuraavan kerran ma 11.1.2021 (materiaalin DL to 7.1. klo 10).

Yhdistystiedote ilmestyy joka toinen perjantai lukukausien aikana. Yhdistystiedote on suunnattu AYY:n piirissä toimiville yhdistyksille ja niiden aktiivisille toimijoille. Listalle voi liittyä kuka tahansa yhdistysasioista kiinnostunut laittamalla viestiä osoitteeseen jarjestoasiat@ayy.fi. Juuri nyt yhdistystiedote on tauolla.

Materiaali seuraavan viikon viikkotiedotteeseen tulee toimittaa aina edellisen viikon torstaihin kello 10.00 mennessä. Materiaali yhdistystiedotteeseen tulee toimittaa ilmestymistä edeltävään keskiviikkoon kello 10.00 mennessä. Tekstin maksimipituus on 500 merkkiä välilyönteineen. Uutiset menevät käännettäväksi, joten voit toimittaa tekstisi yksikielisenä suomeksi. Mikäli tapahtumaan osallistuminen edellyttää esimerkiksi suomenkielen taitoa, kirjoita se auki tekstiin niin se kääntyy myös kieliversioihin. (Esim. “koulutukseen osallistuminen edellyttää suomenkielen taitoa”). Englanniksi toimitetut tekstit julkaistaan englanniksi kaikissa tiedotteissa.

Det finns två nyhetsbrev vid Aalto-universitetets studentkår.

Veckobrevet är ett nyhetsbrev som utkommer under studieterminerna på mondagen och samlar aktuella nyheter och händelser inom AUS och studentkårens föreningarna och sektionerna. Nyheter riktar sig till 15 000 individuella AUS medlemmar. Veckobrevet är på jullov och publiceras nästa gång den 11 januari (skicka in materialet senast 7 januari kl 10).

Föreningsbrevet utkommer varannan fredag under terminerna. Föreningsbrevet riktar sig till föreningar som verkar inom AUS och till deras aktiva. Vem som helst som är intresserad av föreningsfrågor kan ansluta sig till listan genom att skicka e-post till jarjestoasiat@ayy.fi. Föreningsbrevet har paus just nu.

Material för följande veckas veckobrev måste lämnas in senast den föregående veckans torsdag ​​kl 10. Material för följande föreningsbrev måste lämnas in senast på onsdag ​​kl 10.  Den maximala textlängden är 500 tecken. Nyheterna översätts, så det räcker med att skicka texten på ett språk.

Om evenemangsdeltagandet till exempel förutsätter kunskaper i finska, skriv det i texten så översätts det för språkversionerna. (T.ex. ”utbildningsdeltagandet  förutsätter kunskaper i finska”). Texter som skickas in på engelska publiceras på engelska i alla infobrev.

There are two separate newsletters in Aalto University’s Student Union AYY.

AYY’s weekly newsletter is a newsletter published on Mondays during the academic terms. The letter consists of news concerning AYY, its associations and sections. News are aimed at 15 000 individual AYY’s members. Weekly newsletter has a Christmas break and will be published next time on Monday January 11th (please send the material before January 7th at 10am).

The association newsletter is published every other Friday during the academic terms. The association newsletter is aimed at associations operating within AYY and their active members. You can subscribe to the letter by sending email to jarjestoasiat@ayy.fi. At the moment the association newsletter is on a break.

Material for the Weekly Newsletter must be submitted, at latest, on previous week’s Thursday at 10 AM. Material for the Associations Newsletter must be submitted, at latest, on Wednesday at 10 AM. The maximum length of the text is 500 characters but you can add your link for further information. News will be translated, you can submit your text in one language.

If attending an event requires knowledge of Finnish, for example, please write it out in the text so that it will also be translated into the language versions. (E.g. “knowledge of Finnish is required for participating in training”). Texts submitted in English will be published in English in all newsletters.

AYY:n viikko- ja yhdistystiedotesisältö

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa sisältöä AYY:n viikko- ja yhdistystiedotteisiin
 • Date Format: DD slash MM slash YYYY
  Insert here the date, you wish you news is published. Please note, that the final schedule and newsletter content is decided by the editors. Weekly Newsletter is published on Mondays and Associations Newsletter on Fridays.
 • Newsletter content - Public

 • Write here the text you would like to add in the newsletter. May contain links. The shorter the better.
 • This link will be added to newsletter as well.
 • This link will be added to newsletter as well.
 • This link will be added to newsletter as well.
 • Accepted file types: jpg, png.
  Upload an image or graphic you would like to include in the newsletter. jpg or png files only!
 • Further information - for editors only

 • Who are you? Which is the association you are representing?
 • What language is your event in?
 • Please add further information for editors if you have one. You can add here also translations of the News texts if you have one. Content from this field WILL NOT BE ADDED to the newsletters.