Palautetta harjoittelusta

Vastaukset käsittelee vaikuttamisen ja viestinnän päällikkö ja toimittaa asianomaiselle anonyymissä muodossa.

Palaute harjoittelusta