Valitse sivu

Begäran om utlåtande för tillsättandet av AUS förbundsmötesdelegation och styrelsekandidater // Request for statement on the selection of Aalto University Student Union’s General Assembly delegation members and Board candidates

Lausunnot pyydetään toimittamaan ryhmittäin 2.9. mennessä. // Vi ber att utlåtandena skickas gruppvis senast 2 september. // Please send these statements, by group, by no later than 2 September.