Lausunto AYY:n delegaatiosta ja ehdokkaista SYL:n liittokokouksessa