Valitse sivu

Ilmoittautuminen / Anmälning / Registration: The Grand Budapest Hotel (2014)

Lähestyvien europarlamenttivaalien (26.5.) kunniaksi AYY tarjoaa jäsenistölleen mahdollisuuden päästä katsomaan yhteiskunnallista komediaelokuvaa The Grand Budapest Hotel (2014). The Grand Budapest hotel on Wes Andersonin omintakeinen seikkailuelokuva, joka sijoittuu kuvitteelliseen Zubrowkan valtioon sotienvälisen ajan Euroopassa.

Onko Eurooppa oppinut synkästä menneisyydestään?

Ennen elokuvanäytöstä yhteiskunnallinen alustus.

Elokuva näytetään 21.5. klo 18 TOKYO ry:n Kino Sheryl -elokuvateatterissa. Tila on esteetön. Tapahtuman kieli on englanti.

Tapahtuma on ilmainen! Näytökseen on 80 lippua.


In honour of the upcoming parliamentary election (26 May), AYY is offering its members a chance to see the societal comedy film The Grand Budapest Hotel (2014).

The Grand Budapest hotel is a quirky adventure directed by Wes Anderson and set in an imaginary state of Zubrowka in interwar era Europe.

Has Europe learned from its troubled past?

Before the screening, Secretary-General of the Finnish League for Human Rights Kaari Mattila speaks on the current status of Europe.

The film is screened on 21 May at 6.00 pm at TOKYO ry’s Kino Sheryl cinema. The facility is accessible. The event is English-language.

The event is free! There are 80 tickets available to the screening.


Till äran av det annalkande eurovalet (26.5) erbjuder AUS sina medlemmar möjlighet att få se den samhälleliga komedin The Grand Budapest Hotel (2014). The Grand Budapest Hotel är en originell äventyrsfilm av Wes Anderson som utspelar sig under den mellankrigstida perioden i den imaginära staten Zubrowka. Har Europa lärt sig av sitt dystra förflutna?

Före filmvisningen håller Kaari Mattila, generalsekreteraren för Förbundet för mänskliga rättigheter ett föredrag om nuläget i Europa.

Filmen visas 21.5 kl. 18.00 på TOKYO ry:s biograf Kino Sheryl. Lokalen är tillgänglighetsanpassad. Tillställningen är på engelska.

Evenemangen är gratis! Det finns 80 biljetter till förevisningen.