Valitse sivu

Feedback: Revideringen av AUS policydokument

Tack för att du deltar i revideringen av AUS policydokument! Det har varit ett stort arbete som vi inte hade klarat utan din insats.

Nu vill vi veta hur processen förlöpte ur din synvinkel. Det tar uppskattningsvis 5 minuter att svara på frågorna. Vi använder dina anonymiserade svar för att utveckla AUS verksamhet.