Valitse sivu

Berätta om dina idéer för AUS påverkansarbete

Suomeksi, In English

I år ser Aalto-universitetets studentkår över sina policydokument. Många policydokument som nu är separata kommer att sammanslås till ett dokument.

Policydokumentet är ett dokument som slår fast organisationens ståndpunkter i olika frågor. Policydokumentet säkerställer att AUS påverkansarbete är transparent och motsvarar medlemmarnas åsikter. Olika policydokument är typiska för studentkårer men också för intressebevakningsorganisationer och politiska partier. Riktlinjerna kan också gälla frågor som AUS inte själv aktivt påverkar.

Genom den här enkäten kan du bidra med nya idéer och initiativ i beredningen av policydokumentet. Du behöver inte besvara varje fråga – huvudsaken är att du delar med dig av dina bästa idéer.

Svarstiden går ut 31.7.