Hyvä tietää

Asuminen

AYY tarjoaa opiskelijoilleen asuntoja, mutta niitä ei valitettavasti riitä aivan kaikille. Asuntojonoon kannattaa itsensä kuitenkin laittaa, vaikkei asuntoa heti tarvitsisikaan. Sisäänmuuttopäivää voi nimittäin toivoa, jolloin tarjousta ei luultavimmin saa ennen kuin asunnon haluaa. Lisätietoja asumisesta ayy.fi/asuminen.

HOAS on suurin asuntojen tarjoaja Helsingin seudulla. HOASin asunnoista lisätietoa saa www.hoas.fi.

asuntoja kannattaa myös katsoa esimerkiksi seuraavista paikoista:
asuntosaatio.fi
kaupunkien vuokra-asunnot
osakunnat
yksityiset markkinat

Liikkuminen

HSL:tä saat pääkaupunkiseudun asukkaana opiskelija-alennuksen. Opiskelija-alennus pitää päivittää joka vuosi ja uusi opiskelijakausi alkaa aina syyskuusta, joten sitä ennen kannattaa muistaa päivittää myös oma kortti! Otaniemeen on yleensä järjestetty päivityspiste, johon uudet opiskelijat kannattaa viedä ensimmäisenä päivänä.

Uusi matkakortti täytyy käydä hakemassa HSL:n palvelupisteestä mahdollisimman pian.
Muistathan muistuttaa myös paikkakunnalle saapuvia opiskelijoita että bussit tulee pysäyttää viittomalla ja pysäkillä kannattaa olla ajoissa, sillä linjat eivät ole aina minuutilleen aikataulussa. Aikataulut löytyvät osoitteesta www.reittiopas.fi.

Myös VR:ltä ja Matkahuollolta saa opiskelija-alennuksen voimassa olevalla opiskelijakortilla. Pelkkä maksukuitti ei oikeuta opiskelija-alennukseen.

Liikunta

Yliopistoliikunta – UniSport

Aalto-yliopistolaisille edullisia liikuntapalveluja tuottaa UniSport. Liikkujia palvelevat
liikuntakeskukset Helsingin yliopiston keskustakampuksella, Kumpulassa, Meilahdessa,
Otaniemessä, Töölössä sekä Viikissä. UniSportin tarjontaan kuuluu mm. ryhmäliikuntaa,
palloilua, kuntosalit, erilaisia kursseja sekä kiipeilyä.

Liikuntatutorit

Liikuntatutorit järjestävät erinäköistä liikuntatoimintaa, luovat sporttista ilmapiiriä sekä
tutustuttavat uusia opiskelijoita Unisportin ja muiden tahojen järjestämiin liikuntapalveluihin.
Liikuntatutorit tekevät osansa vähemmän liikkuvien opiskelijoiden aktivoimisessa.
Liikuntatutorit toimivat pääosin samanaikaisesti ISO-/tutorhenkilön roolissa. Heidät saattaa tunistaa liikuntatutor-t-paidasta. Liikuntatutorointia koordinoi yleisellä tasolla Aavan liikuntatutorvastaava Roope Westerinen ja Unisport.

Terveys ja terveydenhoito

YTHS

Kaikkien Aallon opiskelijoiden perusterveydenhoidosta vastaa YTHS eli Ylioppilaiden
terveydenhoitosäätiö. YTHS tarjoaa yleisterveyden, mielenterveyden ja suunterveyden
palveluja. AYY: n jäsenmaksun yhteydessä maksettava terveydenhoitomaksu oikeuttaa
opiskelijan käyttämään kaikkia säätiön palveluja heti ensimmäisen vuoden alusta lähtien.
Hoitoonohjaus tapahtuu hoidontarpeen arvioinnin perusteella lääketieteellisen hoidon
kiireellisyyden mukaan. Äkillisissä sairastumisissa ota mieluiten yhteyttä heti aamusta. YTHS:n palveluihin eivät kuulu sairaalahoito, neuvolapalvelut tai yö- ja viikonloppupäivystykset.
Hammaslääkäri palveluita lukuun ottamatta palvelut ovat maksuttomia. Peruuttamattoman käynnin sakkomaksu (25 euroa) veloitetaan käyttämättä jätetystä vastaanotto-, ryhmä- ja tutkimuskäynnistä, myös käyntimaksuttomista vastaanottokäynneistä. Vastaanotolle tullessasi ota mukaan opiskelijakortti tai muu selvitys (esim. maksukuitti) ylioppilaskunnan jäsenmaksun tai terveydenhoitomaksun maksamisesta.
YTHS: n kotisivuilta www.yths.fi löytyvät yhteystiedot, lisätietoa palveluista, kattava
terveystietopankki sekä paljon muuta opiskelijan hyvinvointiin liittyvää infoa.

Terveyskeskus

Jos opiskelija sairastuu ilta- tai viikonloppuaikaan, hänelläkin on oikeus käyttää kunnallisia päivystyspalveluita. Oman kunnallisen hoitopaikan ja muitakin neuvoja saa selville soittamalla ympäri vuorokauden auki olevaan terveysneuvontapuhelimeen p. (09) 10023. Lisätietoa on myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kotisivuilla www.hus.fi.

Opintotuki

Opintotuki on tarveharkintainen ja vastikkeellinen sosiaalietuus, joka koostuu kolmesta osasta.
1. Opintoraha 335,32 €/kk (yksin asuva yli 18-vuotias, 2014 opintonsa aloittanut)
2. Asumislisä 80 % vuokrasta, maksimissaan kuitenkin 201,60 €/kk
3. Opintolaina 400 €/kk
vastike = 5 opintopistettä/tukikuukausi.
Alemman korkeakoulututkinnon suorittamista varten uusille opiskelijalle myönnetään enää
32 tukikuukautta. Kun opiskelija on suorittanut alemman korkeakoulututkinnon
(kandidaatintutkinnon), hänelle myönnetään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamista
varten 18 tukikuukautta.

Kansainvälistyminen

ISOilla on tärkeä rooli siinä, että uudet opiskelijat oppivat puuhaamaan yhdessä kieli- ja kulttuurirajoihin kompastelematta. Aallossa opiskelee suomalaisten lisäksi kasvava joukko kansainvälisiä opiskelijoita. Heitä on yhteensä noin 2200, joista niin sanottuja tutkareita eli kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita on 1350 ja vaihtareita eli vaihto-opiskelijoita noin 850. Muutamat heistä osaavat suomea, mutta valtaosalla käyttökielenä on englanti. Kansainvälisille opiskelijoille on tärkeää saada suomalaisia ystäviä, sillä heidän avullaan uuteen maahan sopeutuminen on helpompaa. Suomalaiset opiskelijat taas tarvitsevat elämässään ja kansainvälistyvillä työmarkkinoilla kulttuurienvälistä osaamista ja kielitaitoa, joita he voivat kehittää Aallon kirjavassa opiskelijayhteisössä.

Helppo tapa kansainvälistyä ISOryhmän kanssa on järjestää yhteistä kivaa jonkun kv-ISOryhmän kanssa. Lautapelit ja piknikit toimivat monilla kielillä. Fukseille kannattaa myös pian kertoa, millaiseen väliin kannattaa suunnitella vaihtoa ja miten se on mahdollista.