Taidevuosityöryhmä

Tule mukaan tekemään AYY:n Taidevuotta! Taidevuotta varten ollaan kokoamassa työryhmää, jonka tehtävänä on ideoita ja pohtia Taidevuoteen liittyviä asioita. Taidevuoden huipentuma tulee olemaan poikkitaiteellinen Otaniemen yö -tapahtuma syksyllä 2018, jonka suunnittelu on työryhmän yksi painopisteistä. Työryhmään hakevilta odotetaan innostusta taiteellisiin asioihin, sitoutumista työryhmän toimintaan ja rohkeutta heitellä villejä ideoita. Lopullisen kokoonpanon toivotaan olevan poikkitieteellinen ja monipuolinen opiskelijajoukko.

Työryhmään koostuu haun kautta valittujen lisäksi AYY:n halllituksen taiteellisesta toiminnasta vastaavasta Julius Luukkasesta, AYY:n taidealojen edunvalvoja-asiantuntijasta Tero Uuttanasta sekä Kampusjaoston ja Aavan edustajista. Lisätietoja: julius.luukkanen@ayy.fi ja tero.uuttana@ayy.fi.

Hakuaikaa on ti 20.3. klo 16 asti.


Come and join AYY’s the Year of Arts team! Team’s task is to plan and think ideas for the Year of Arts. The culmination of the artistic year will be the cross-artistic The Night of Otaniemi festival in autumn 2018. The Night of Otaniemi will be one of the focus points of the team. People looking to join the team are expected to be enthusiastic about artistic matters, commit to the team’s work and have courage to throw wild ideas. The aim is to have multidisciplinary and diverse student group planning the Year of Arts.

In addition for the volunteers there will will be AYY’s board member Julius Luukkanen, AYYs student advocacy specialist for ART students Tero Uuttana and also members from Campus Section and Aava in the team. For more information contact: julius.luukkanen@ayy.fi or tero.uuttana@ayy.fi.

Deadline Tuesday 20th of March 4pm


Välkommen med och gestalta AUS Konstår! Vi bildar en arbetsgrupp för Konståret för att ta fram idéer och diskutera ärenden med anknytning till Konståret. Konståret kommer att kulminera med det tvärvetenskapliga evenemanget Otnäs natt hösten 2018. Planeringen av Otnäs natt är en av tyngdpunkterna i arbetsgruppens verksamhet. Av de sökande till arbetsgruppen förväntar vi oss intresse för konstfrågor, engagemang i arbetsgruppens verksamhet och mod att kasta fram vilda idéer. Vi hoppas att den slutgiltiga sammansättningen ska vara tvärvetenskaplig och mångsidig.

Förutom de medlemmar vi rekryterar i ansökningsprocessen består arbetsgruppen av AUS konstansvariga styrelsemedlem Julius Luukkanen, AUS intressebevakningssakkunniga för konstområdet Tero Uuttana samt företrädare för Campussektionen och Aava. Mer info: julius.luukkanen@ayy.fi och tero.uuttana@ayy.fi.

Ansökningstiden går ut tisdagen den 20.3 kl. 16