Nimi AYY:n museolle / Name for the AYY museum

 

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan ylläpitämälle museolle valitaan keväällä 2021 uusi nimi. Museo on ollut peruskorjauksessa vuodesta 2019 ja remontin myötä myös toiminta uudistuu, kun museon kokoelmia laajennetaan kattamaan kaikki Aalto-yliopiston opiskelijakulttuurit. Aiemmin Polyteekkarimuseona toiminut uudistettu museo avataan käyttöön toukokuussa, elleivät rajoitukset siirrä avajaisia myöhemmäksi.

Tällä lomakkeella voit jättää nimiehdotuksesi ylioppilaskunnan museon uudeksi nimeksi. Nimiuudistuksen tavoitteena on löytää museolle nimi, joka osuvalla tavalla kuvaa Aallon värikkäiden opiskelijakulttuurien historian ja nykyisyyden kattavaa opiskelijamuseota ja sen monipuolistuvaa toimintaa. Toiveissa olisi löytää museolle nimi, joka on kutsuva kaikille aloille, ja toimisi myös kolmikielisesti.

Museosta syntyy historiatiedon ja opiskelijakulttuurien kohtaamispaikka, joka kutsuu luokseen niin yliopistoyhteisön jäsenet kuin muutkin opiskelijakulttuurista kiinnostuneet. Nimiehdotuksia tullaan käyttämään museon uudelleennimeämiseen, ja ehdotusten jättäminen on avointa kaikille.  Kiitos ehdotuksen jättämisestä!

* * * * * * * * * * * *

A new name will be chosen for the museum maintained by the Aalto University Student Union in the spring of 2021. The museum has been under renovation since 2019, and with the renovation, operations will also be renewed as the museum’s collections are expanded to cover all of Aalto University’s student cultures. The renovated museum, which previously served as a polytechnical museum, will open in May, unless restrictions postpones the opening.

Use this form to submit your name proposal as a new name for the Student Union Museum. The aim of the name reform is to find a name for the museum that aptly describes the student museum covering the history and present of Aalto’s colorful student cultures and its diversifying activities. We are hoping to find a name for the museum that is inviting to all fields, and would also be functional in trilingual.

The museum will become a meeting place for historical information and student cultures, inviting members of the university community as well as others interested in student culture. Name suggestions will be used to rename the museum, and submission of suggestions is open to everyone.  Thanks for submitting your suggestion!