Avoin haku taideteoksille AYY:n taidekokoelmaan

On aika kerryttää AYY:n taidekokoelmaa jäsenten, Aalto-yliopiston opiskelijoiden taideteoksilla. Vuoden 2023 teoshaun teemaksi on valittu  “Rauha – Peace”.  Taideteoksia ostetaan mahdollisuuksien mukaan muutamia, taidehankintabudjetin ollessa noin 1500 – 2000 euroa. Taiteilijat voivat ehdottaa maksimissaan kahta työtä kokoelmaan. Hankittavat teokset valitsee tuomaristo, jossa on mukana asiantuntija taidealalta sekä edustajat AYY:lta sekä ylioppilaskunnan taidetoiminnan asiantuntija TOKYOlta.

Teoksia voi esittää AYY:lle hakuaikana 17.-30.11. AYY:n lomakkeella, ja teokset tulee olla lunastettavissa joulukuun aikana. Tuomaristo päättää, mitkä teokset liitetään kokoelmaan joulukuun alussa.

Open call for artwork for AYY’s art collection

It’s time to build up AYY’s art collection with artwork by members, Aalto University students. The theme for the 2023 call is “Peace”. As the aim is to purchase a couple works of art, the art acquisition budget is around 1500 – 2000 euros. Artists can submit up to two works of art. The works to be acquired are selected by a jury of art experts along with representatives from AYY & TOKYO, at the beginning of December. The works can be proposed to AYY during the application period from 17th to 30th November 2023, and the works must be redeemable during December.

Öppen ansökning till AUS konstsamling

Nu är det dags att utöka AUS konstsamling med medlemmarnas, Aalto Universitetets studenter, konstverk. Temat för konstverkssökningen 2023 är ”Fred – Peace”. Fler konstverk kommer sannolikt att köpas in, med konstanskaffningsbudgeten på runt 1500 – 2000 euro. Konstnären kan anmäla högst två konstverk. En jury bestående av konstsakkunniga, och representanter från AUS och TOKYO, väljer de verk som skaffas i början av december. Konstverken kan föreslås för AUS under ansökningstiden 17-30.11.2023 och konstverken bör kunna lösas in under december.