AYY:n toimikunnat vuodelle 2020 / AUS komitteer för år 2020 / AYY comittees for year 2020

Tietosuojaseloste

Tältä sivulta löydät hakulomakkeet AYY:n toimikuntien jäseneksi vuodelle 2020. Haku toimikuntiin on auki pe 1.11. – su 29.12.2019. Mikäli haluat hakea toimikunnan puheenjohtajaksi, täytä lomake täälläPuheenjohtajahaku on auki lauantaihin 30.11.2019 saakka. Huom! Teekkarijaoston alaisia toimikuntia puheenjohtaa teekkarijaoston jäsen. Teekkari- ja muihin jaostoihin voit hakea täällä (DL su 8.12.2019).

På den här sidan hittar du ansökningsblanketterna för AUS kommittémedlemmar för år 2020. Ansökningstiden till kommittéerna pågår fre 1.11- sö 29.12.2019 Om du vill  söka  ordförandeposten, fyll i blanketten härAnsökningstiden för ordförandeposten går ut  lördagen den 30 november. Obs! Kommittéer som arbetar under teknologsektionen leds av en teknologsektionsmedlem. Du kan söka till teknolog- och övriga sektioner här (DL sö 8.12.2019).

On this site, you will find application forms to apply for AYY committees for the year of 2020. You can apply for the committees between Fri, 1 Nov–Sun, 29 Dec 2019. If you want to apply for the position of the committee chair, please fill in the form here. You can apply for the position of the chair until Saturday, 30 Nov 2019. Please note! A member of Teekkari Section chairs the committees under Teekkari Section. You can apply for Teekkari Section and other sections here  (DL Sun, 8 Dec 2019).

Teekkarijaoston alaiset toimikunnat/Kommittéer som arbetar under teknologsektionen/Committees under Teekkari Section:

Aavan alaiset toimikunnat/Kommittéer som arbetar under Aava/Committees under Aava:

Comments are closed.