Ilmoita myöhästyneestä tenttiarvostelusta / Rapportera försenade tentamensbedömningar / Report Delayed Grading

Aalto-yliopiston opetuksen ja opiskelun säännöstössä määrätään, että tentit ja muut opintosuoritteet on tarkistettava ja kirjattava opintorekisteriin kuukauden kuluessa. Jos tenttisi tulokset tai opintopisteesi ovat myöhässä tästä määräajasta, voit ilmoittaa siitä Aallon korkeakoulujen opintoasianpäälliköille.

ARTS: Iiris Kauppila (iiris.kauppila@aalto.fi)
BIZ: Pia Lahti (pia.lahti@aalto.fi)
CHEM: Anni Rintala (anni.rintala@aalto.fi)
ELEC: Perttu puska (perttu.puska@aalto.fi)
ENG: Mirka Jalonen, (mirka.jalonen@aalto.fi)
SCI: Mari Knuuttila (mari.knuuttila@aalto.fi)

Rapportera försenad kursbedömning

Aalto-universitetets regler för undervisning och studier slår fast att tentamina och andra studieprestationer ska bedömas och införas i studieregistret inom en månad. Om dina tentamensresultat eller studiepoäng är försenade kan du meddela Aaltohögskolornas studieförvaltning.

ARTS: Iiris Kauppila (iiris.kauppila@aalto.fi)
BIZ: Pia Lahti (pia.lahti@aalto.fi)
CHEM: Anni Rintala (anni.rintala@aalto.fi)
ELEC: Perttu puska (perttu.puska@aalto.fi)
ENG: Mirka Jalonen, (mirka.jalonen@aalto.fi)
SCI: Mari Knuuttila (mari.knuuttila@aalto.fi)

Report delayed course grading

Aalto University’s teaching and study regulations provide that exams and other study performances must be reviewed and recorded in the study register within one month. If your exam results or credits are late, you can report it to Aalto University administration.

ARTS: Iiris Kauppila (iiris.kauppila@aalto.fi)
BIZ: Pia Lahti (pia.lahti@aalto.fi)
CHEM: Anni Rintala (anni.rintala@aalto.fi)
ELEC: Perttu puska (perttu.puska@aalto.fi)
ENG: Mirka Jalonen, (mirka.jalonen@aalto.fi)
SCI: Mari Knuuttila (mari.knuuttila@aalto.fi)

Comments are closed.