Viilein seinämaalaus -kilpailu

* In English below / På svenska nedan *

On tullut jälleen aika laittaa käyntiin jo perinteeksi muodostunut Viilein seinämaalaus-kilpailu! Kampusjaosto kannustaa edellisvuosien tapaan kaikkia AYY:n yhteisasunnoissa asuvia toimimaan yhdessä aktiivisesti kotinsa asumisviihtyvyyden parantamiseksi taiteen keinoin.

AYY tarjoaa jokaiselle solulle ja kaveri- tai perhekämpälle 200 €:n ostositoumuksen rautakauppa Starkiin, jolla voi hankkia maaleja ja maalaustarvikkeita yhteistilojen ehostamiseen. Kilpailu alkaa maanantaina 7.10. ja päättyy perjantaina 6.12. Voittajat julkistetaan Kylän pikkujouluissa pe 13.12. ja voittajille on luvassa huikeita palkintoja!

* Palkinnot julkaistaan tämän sivuston alla lähipäivinä – pysythän siis kuulolla! *

OSALLISTUMINEN JA SÄÄNNÖT

Ilmoittautumisen jälkeen voit hakea maksusitoumuksen sähköpostivahvistuksen saatuasi AYY:n asuntotoimistolta (Otakaari 11, Espoo) – ja sitten vain maalaamaan porukalla hyvässä hengessä!

Dokumentointi: Kilpailuun osallistuminen tulee dokumentoida (esim. valokuvat) ja dokumentit tulee lähettää Kampusjaostolle joko Facebook-viestinä tai osoitteeseen kampusjaosto[at]list.ayy.fi viimeistään perjantaina 6.12. klo 23:59. Dokumentoinnista tulee näkyä, että vähintään kaksi solussa tai kaveriasunnossa asuvaa henkilöä on ollut mukana maalauksen tekemisessä.

Arvosteluperusteet: Maalauksen luovuus ja kauneus, yhteishenkeä ja viihtyvyyttä kehittävä vaikutus, asunnon identiteetin rakentaminen sekä työhön osallistuneiden asukkaiden määrä.

Lue ennen maalaamisen aloittamista AYY:n asuntojen maalaamisen tiivistetyt ehdot:
-Lattiaa ja kattoa ei saa maalata.
-Pattereita, pistorasioita tai lattialistoja ei saa maalata.
-Ovia ja ikkunankarmeja ei saa maalata.
-Maalauksiin tulee valita vesiohenteisia sisämaaleja, joiden päälle on helppo maalata.
-Ei törkeyksiä: jos maalaus on loukkaava tai epäsopiva, AYY maalaa valkoisella sen päälle.
Tarkemmat säännöt löytyvät AYY:n nettisivuilta: https://www.ayy.fi/fi/muutto/asunnon-ehostaminen-ja-kalusteet

MITÄ? Viilein seinämaalaus -kilpailu
MISSÄ? AYY:n solu-, kaveri- ja perheasunnot
MILLOIN? 7.10.-6.12.
MIKSI? Koska taide, koti ja palkinnot!

****

Once again, it’s time to kick-off the traditional Coolest Wall Painting Competition! Campus Section wants to encourage all AYY members living in shared apartments to work together for a cozier living environment by means of art.

AYY offers each shared/friends/family apartment up to 200 euros to use at the hardware store Stark for painting supplies. The competition begins on Monday October 7th and ends on Friday December 6th. The winners will be announced at the Village Christmas Party on Friday, December 13th, and will be awarded some amazing prizes!

* The prices for the 1st, 2nd and 3rd place will be announced in this event during the upcoming days – remember to stay tuned! *

PARTICIPATION AND RULES

You can pick up your payment slip from the AYY Housing Office (Otakaari 11, Espoo) after you have signed up and received an email confirmation. After that, you only need some good painting spirit to get started!

Documentation:

In order to participate the competition, you should document your painting process and the final wall painting e.g. by photos and send the material to Campus Section either on Facebook or by email at kampusjaosto[at]list.ayy.fi by 6.12. at 23:59. It should be clear from the documentation that at least two tenants have actively been involved in the painting process.

Evaluation criteria: Creativity and beauty of the painting, community spirit and identity of the apartment along with the level of participating the tenants of the apartment.

Rules on painting the walls in AYY apartments:
-It is prohibited to paint the floor or ceiling.
-It is prohibited to paint heaters, sockets or skirtings.
-It is prohibited to paint doors and window frames.
-Use only water-soluble indoor paints that can easily be painted on top of.
-No inappropriate subject-matter. In the case of lewd paintings, AYY will cover the painting with white paint.
You can find more info here: https://www.ayy.fi/en/moving/furnishings-and-refurbishing-the-apartment

WHAT? Coolest Wall Painting Competition
WHERE? AYY shared, friends and family apartments
WHEN? 7.10.-6.12.
WHY? Because of art, home and prizes!

****

Dags att tävla om den coolaste väggmålningen igen! Campussektionen vill uppmuntra alla som bor i AUS kollektivbostäder att tillsammans aktivt förbättra boendetrivseln i sitt hem genom konst.

AUS erbjuder varje studentrum och kompis- eller familjebostad ett köpåtagande värt 200 € till järnhandeln Starkki för köp av målarfärger och målartillbehör för att piffa upp de gemensamma lokalerna. Tävlingen inleds måndagen den 7 oktober och avslutas fredagen den 6 december. Vinnarna offentliggörs på Byns julfest fredagen den 13 december och fina priser utlovas för vinnarna.

* Priser kommer att uppdateras i evenemangen snart – hall dig stämd! *

DELTAGANDE OCH REGLER

När du fått en bekräftelse per e-post kan du hämta köpåtagandet från AUS bostadskontor (Otsvängen 11, Esbo) och börja måla!

Dokumentation:

Deltagandet i tävlingen ska dokumenteras (t.ex. med foton) och dokumenten ska skickas till Campussektionen antingen i ett Facebookmeddelande eller till adressen kampusjaosto[at]list.ayy.fi senast den 6 december kl. 23.59. Av dokumentationen ska framgå att minst två personer som bor i en studentrumslägenhet eller en kompisbostad har varit med och skapat målningen.

Bedömningsgrunder: Målningens kreativitet och skönhet, effekt på gemenskapskänslan och trivseln och bostadens identitet samt antalet boende som deltagit i arbetet.

Villkoren för att måla i AUS bostäder i korthet:
-Du får inte måla tak och golv.
-Du får inte måla element, eluttag eller golvlister.
-Du får inte måla dörrar och fönsterkarmar.
-Välj vattenlösliga inomhusfärger som det är lätt att måla över.
-Inga grovheter. Om målningen är stötande eller opassande målar AUS över den med vit färg.
Närmare regler finns på AUS webbplats: https://www.ayy.fi/sv/flyttning/andringar-i-bostaden-och-mobler

VAD? Tävling om den coolaste väggmålningen
VAR? AUS studentrum, kompisbostäder och familjebostäder
NÄR? 7.10.–6.12
VARFÖR? Konst, hem och priser!

Lomakkeen rekisteriseloste