Hakemuslomake huomionosoitustyöryhmään | Ansökningsformulär för uppvaktningsarbetsgruppen | Call for applications to join the Acknowledgement Workgroup

(på svenska nedan | in English below)

Haluatko mukaan pohtimaan ketä palkitaan ylioppilaskunnan huomionosoituksilla?

Huomionosoitustyöryhmän tehtävänä on pyytää hakemukset ylioppilaskunnan huomionosoitusten saajiksi, käsitellä hakemukset ja tehdä ylioppilaskunnan hallitukselle esitys huomionosoitusten saajista.

Nyt valittava huomionosoitustyöryhmä päättää huomionosoitusten saajista vuonna 2019.

Huomionosoitustyöryhmän jäseniksi toivotaan motivoituneita ihmisiä eri taustoilta. Työryhmän jäsenten on oltava AYY:n jäseniä.

Haku on avoinna sunnuntaihin 10.3.2019 kello 23.59 asti.

Lainaus huomionosoitusohjesäännöstä:

5 § Ansio- ja kunniamerkkien myöntämisestä päättää ylioppilaskunnan hallitus huomionosoitustyöryhmän esityksestä.
6 § Hallitus valitsee huomionosoitustyöryhmän jäsenet.
7 § Esitysoikeus on kaikilla ylioppilaskunnan entisillä ja nykyisillä jäsenillä sekä työntekijöillä. Esitykset osoitetaan huomionosoitustyöryhmälle.

Koko ohjesääntö löytyy edustajistowikistä.

//

Vill du vara med och fundera på vem som ska uppvaktas av studentkåren?

Uppvaktningsarbetsgruppen har i uppgift att be om förslag på personer som ska uppvaktas av studentkåren, behandla förslagen och lägga fram ett förslag för studentkåren.

Tapio Hautamäki är gruppens ordförande och generalsekreteraren gruppens sekreterare. När generalsekreteraren är förhindrad tar förvaltningschefen över som sekreterare för arbetsgruppen.

Den arbetsgrupp som nu ska tillsättas fattar beslut om uppvaktningarna år 2018.

Medlemmarna ska vara motiverade personer med olika bakgrunder. Arbetsgruppens medlemmar ska vara medlemmar i AUS.

Ansökningstiden går ut söndagen den 10 mars 2019 kl. 23.59.

Citat från uppvaktningsreglementet:

5 § Om beviljande av heders- och förtjänsttecken beslutar studentkårens styrelse på uppvaktningsarbetsgruppens förslag.
6 § Styrelsen väljer medlemmarna till uppvaktningsarbetsgruppen.
7 § Studentkårens alla före detta och nuvarande medlemmar samt anställda har rätt att ge förslag. Förslagen riktas till uppvaktningsarbetsgruppen.

Hela reglementet finns i delegationens wiki.

//

Want to join in the process of deciding who should be rewarded with an acknowledgment like a badge of merit/honor from the Student Union?

The task of the Acknowledgement Workgroup is to send the call for suggestions of people who should receive acknowledgements, process the applications and to present the Board of the Student Union with a proposal on who should be rewarded.

The chairperson of the Acknowledgement workgroup is Tapio Hautamäki, and the secretary general acts as the secretary. If the secretary general is absent, the administrative manager acts as the secretary.

The chosen Acknowledgement Workgroup will decide the receivers of the rewards for 2018.

We wish to receive applications from motivated people of diverse backgrounds. Members of the workgroup must be members of AYY.

The call for applications is open until Sunday 10th of March until 23:59.

Quoting the acknowledgement regulation:
§5 The student union board decides on the allocation of badges of merit and honour based on the proposal of the acknowledgement working group.
§ 6 The board appoints the members of the acknowledgement working group.
§ 7 All the student union’s former and current members and employees have the right to present proposals. Proposals are addressed to the acknowledgement working group.

The entire regulation can be found from the Representative Council wiki.

Comments are closed.