Wapun 2021 tapahtumat

This is also available in: Suomi

AYY järjestää tänä vuonna Wapun koronarajoitusten mukaisesti. Wappuperinteitä pyritään kuitenkin toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan! Kannustamme koko yhteisöä innovatiivisiin tapoihin järjestää turvallinen Wappu. Ilmoita tällä sivulla omat tapahtumasi Wapulle 2021. Tapahtumat lisätään sivustolle wappu.fi muutaman päivän sisällä lomakkeen lähettämisen jälkeen. AYY käännättää suomeksi saadut tekstit myös englanniksi ja ruotsiksi, joten jos haluat tapahtumasi kiireellisesti sivustolle, nopeutat prosessia toimittamalla myös käännökset.

AUS ordnar i år Wappen. Walborgstradtionerna strävas att följas i mån av möjlighet!  Vi uppmuntrar hela gemenskapen till innovativa sätt för att ordna en trygg Wapp på distans. Meddela era egna distansevenemang på den här sidan. Evenemangen läggs till wappu.fi-sidan inom några dagar. Text som vi får på finska översättas även på svenska och engelska.

AYY will organise Wappu this year as corona situation allows. The aim is, however, to carry out Wappu traditions as well as possible! We encourage the whole community to be creative and find ways to organise a safe Wappu remotely. By filling out this form you can let the community know your online Wappu 2021 celebrations. The events will be added to wappu.fi in a couple of days after submitting the form. Text sent in Finnish will be translated to English and Swedish by AYY.

  • Tätä ei julkaista. / Detta publiceras inte / This one won't be published.
  • Päivämäärät, alkamis- ja loppumisaika / Datumn, startid och sluttid / Date and time of the event
    Remember to translate your event description if you want the event to wappu.fi site as fast as possible! Otherwise AYY will translate text sent in Finnish to English and Swedish and this will take a few days.
  • Tapahtuman idea, tarkoitus, miten voi osallistua, mistä saa lisätietoja. Tämä julkaistaan mm. wappu.fi-sivulla. Jos sinulla on käännökset olemassa, lisää ne erillisellä lomakkeella tai lisätiedot-kenttään. / Evenemangets idé, ändamål, hur man kan delta, var man får mera information. Detta publiceras på bl.a. wappu.fi sidan. Om du har översättningarna, vänligt skicka dem med en annan blankett eller nedan vid "annan information". / Idea and purpose of the event, where to find more information. This info will be published at wappu.fi. If you already have translations, please send them too in a separate form or below in "other information" field.
  • Muuta relevanttia, mitä AYY:n tulisi tietää. Tätä ei julkaista. / Annat relevant, saker AUS bör veta. Detta publiceras inte / Other relevant information related to the event. This one won't be published.
  • Olisiko teidän mahdollista tuottaa AYY:n Instagramiin story-sisältöä tapahtuman järjestelyistä tai tapahtumasta? Edustamasi taho ja tapahtuma saa näkyvyyttä ja AYY saa wappuisaa somesisältöä etäaikana - win-win-tilanne! Jos takeover kiinnostaa, kuka on yhteyshenkilö ja mikä on toivottu ajankohta? Tätä ei julkaista. / Har ni möjlighet att visa evenemanget eller prepareringen av evenemang på AUS Instagram story? Din förening och evenemang får mer synlighet och AUS får sprida riktigt wappenstämning! Om ni är intresserade, när skulle passa bäst och vem är kontaktperson? Detta publiceras inte. / Do you have the possibility to publish something about your event or preparations on AYY's Instagram story? Your association gets visibility and AYY gets nice wappu-spirited content in these exceptional times - it's a win-win situation! If you are interested, when would you prefer and who is the contact person? This won't be published.